Teléfono: (03) 2422-102 WhatsApp: 099-959-6701
Email: info@diocesisambato.org | |

Obispos

Diócesis de Ambato > Obispos