Teléfono: (03) 2422-102 | WhatsApp: 099-959-6701
Email: info@diocesisambato.org | |

Miembros

Diócesis de Ambato > Responsables > Sacerdote > Jackson Nel Ortiz Godoy